Công tác đào tạo

Thông báo kế hoạch tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng trong tháng 4 năm 2021

Thông báo kế hoạch tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng trong tháng 4 năm 2021

Thông báo Quyết định điều động sinh viên HN học tập tại NĐ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Diễn đàn xổ số thần may mắnThông báo Quyết định điều động sinh viên HN học tập tại NĐ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo Kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong HK 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo Kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong HK 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc tổ chức học tiếng Anh tăng cường đầu vào, thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào các lớp ĐH...

Thông báo về việc tổ chức học tiếng Anh tăng cường đầu vào, thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào các lớp ĐH khóa 14 và tổ chức lớp học TACB 1 cho sv các khóa 11,12,13

Quyết định về việc mở ngành đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học của Trường Đại...

Diễn đàn xổ số thần may mắnQuyết định về việc mở ngành đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định về việc mở ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật máy tính trình độ đại học của Trường Đại học Kinh...

Căn cứ quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương

Thông báo về việc tổ chức học lại học phần giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên các lớp khóa cũ trong học kỳ 1...

Diễn đàn xổ số thần may mắnThông báo về việc tổ chức học lại học phần giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên các lớp khóa cũ trong học kỳ 1 năm học 2020 -2021

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện học kỳ I năm học 2020 -2021

Diễn đàn xổ số thần may mắnThông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện học kỳ I năm học 2020 -2021

Thông báo đăng ký tuyển học cùng lúc hai chương trình

Diễn đàn xổ số thần may mắnThông báo đăng ký tuyển học cùng lúc hai chương trình

Đề án đăng ký mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Diễn đàn xổ số thần may mắnĐề án đăng ký mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho các lớp ĐH Khóa 10 và CĐ khóa 26

Diễn đàn xổ số thần may mắnThông báo số 451 về việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho các lớp ĐH Khóa 10 và CĐ khóa 26

Thông báo Kế hoạch nghỉ hè, thi lại, đào tạo HK phụ năm học 2019 – 2020 và Kế hoạch đào tạo năm học 2020 –...

Diễn đàn xổ số thần may mắnThông báo số 313 Kế hoạch nghỉ hè, thi lại, đào tạo HK phụ năm học 2019 – 2020 và Kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc đánh giá các học phần trong học kỳ 2 cho các lớp tổ chức thi tại trường

Diễn đàn xổ số thần may mắnThông báo về việc đánh giá các học phần trong học kỳ 2 cho các lớp tổ chức thi tại trường

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp, tiến độ học kỳ 1 của các lớp trong toàn trường

Thông báo kế hoạch xét Tốt nghiệp, Tiến độ học kỳ 1 của các lớp trong toàn trường