Học bổng

Lễ tuyên dương khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong hội thi Olympic tin học cấp trường lần thứ X và sinh viên...

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học lần thứ X năm học 2020-2021 do khoa Công nghệ thông tin tổ chức từ ngày 10/10/2020 đến ngày 20/11/2020 và biên bản họp của HĐT về việc xét đề nghị sinh viên nhận học bổng Toyota năm 2020 đã được thông qua. Chiều […]