Thông báo

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

– Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;
– Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông […]

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 04/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 04/2021

Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I 2020-2021

Diễn đàn xổ số thần may mắnDanh sách đề nghị xét học bổng kỳ I 2020-2021

Thông báo về việc tuyển tình nguyện viên tham gia truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 tại các trường THPT...

Diễn đàn xổ số thần may mắnThông báo về việc tuyển tình nguyện viên tham gia truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 tại các trường THPT (Đợt 1 từ ngày 15/04/2021 – 31/07/2021)

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị tọa đàm công tác phát triển Đảng trong sinh viên Uneti

Diễn đàn xổ số thần may mắnThông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị tọa đàm công tác phát triển Đảng trong sinh viên Uneti

Thông báo về việc kiểm tra kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học 2020 – 2021

Diễn đàn xổ số thần may mắnThông báo về việc kiểm tra kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc cấp “Học bổng khuyến khích tài năng” và “Học bổng hỗ trợ học tập” cho thí sinh trúng tuyển...

Thông báo về việc cấp “Học bổng khuyến khích tài năng” và “Học bổng hỗ trợ học tập” cho thí sinh trúng tuyển và nhập học trong kỳ tuyển sinh năm 2021

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

Kế hoạch về việc triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh năm 2021, đợt 1 từ ngày...

Kế hoạch về việc triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh năm 2021, đợt 1 từ ngày 01/04/2021 – 31/7/2021

Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân...

Diễn đàn xổ số thần may mắnThông báo về việc thực hiện nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đối với sinh viên, học viên

Thông báo kế hoạch triển khai ngày Hội ” Sách – Lan tỏa văn hóa đọc và Du học quốc tế – Tầm nhìn thế...

Thông báo kế hoạch triển khai ngày Hội ” Sách – Lan tỏa văn hóa đọc và Du học quốc tế – Tầm nhìn thế giới”

Thông báo về việc hỗ trợ công tác tuyển dụng lớp Chuyên Ban

Diễn đàn xổ số thần may mắnThông báo về việc hỗ trợ công tác tuyển dụng lớp Chuyên Ban

Quyết định về việc triển khai học tập học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên ĐHCQ khoá 13 tại các...

Quyết định về việc triển khai học tập học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên ĐHCQ khoá 13 tại các địa điểm học tập Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Thông báo kế hoạch tập huấn và tổ chức vòng bán kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp UNETI...

Thông báo kế hoạch tập huấn và tổ chức vòng bán kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp UNETI 2020-2021”