Quyết định về việc công nhận kết quả đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Đợt 29 năm 2020

Quyết định về việc công nhận kết quả đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Đợt 29 năm 2020

Thông báo kế hoạch nghỉ và lịch dạy bù Tết Dương lịch năm 2021

Diễn đàn xổ số thần may mắnThông báo kế hoạch nghỉ và lịch dạy bù Tết Dương lịch năm 2021

Thông báo điểm trúng tuyển thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm tuyển sinh năm 2020

Diễn đàn xổ số thần may mắnThông báo điểm trúng tuyển thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm tuyển sinh năm 2020

Kế hoạch về việc triển khai các chương trình hợp tác định hướng Nhật Bản

Kế hoạch về việc triển khai các chương trình hợp tác định hướng Nhật Bản

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CCVC&NLĐ năm 2020

Diễn đàn xổ số thần may mắnQuyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CCVC&NLĐ năm 2020

Thông báo phương án xử lý sinh viên chưa nộp học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Thông báo phương án xử lý sinh viên chưa nộp học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc họp phân công nhiệm vụ, triển khai công tác phát triển Đảng trong sinh viên

Diễn đàn xổ số thần may mắnThông báo về việc họp phân công nhiệm vụ, triển khai công tác phát triển Đảng trong sinh viên

Thông báo kế hoạch Hội thảo giới thiệu hệ thống tạp chí quốc tế thuộc ISI/Scopus và các nhóm nghiên cứu trọng...

Thông báo kế hoạch Hội thảo giới thiệu hệ thống tạp chí quốc tế thuộc ISI/Scopus và các nhóm nghiên cứu trọng điểm liên ngành

Thông báo kế hoạch Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020

Thông báo kế hoạch Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức, người lao động – Năm 2020

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức, người lao động – Năm 2020

Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoàn 2020 – 2025

Diễn đàn xổ số thần may mắnChương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoàn 2020 – 2025

Thông báo Kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong HK 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo Kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong HK 2 năm học 2020 – 2021

Quyết định về việc công nhận kết quả đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Đợt 28 năm 2020

Quyết định về việc công nhận kết quả đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Đợt 28 năm 2020

Quyết định về việc công nhận kết quả đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Đợt 27 năm 2020

Quyết định về việc công nhận kết quả đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Đợt 27 năm 2020